Om Orda

Orda är ett treårigt skrivprojekt för personer med intellektuell funktionsnedsättning från åldrarna 12 år och uppåt. Projektet vill särskilt nå personer ur målgruppen med en annan etnisk bakgrund än svensk. Orda drivs av Studiefrämjandet Uppsala Västmanland med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Ordagrupper
Orda vill ge personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att berätta sina levnadshistorier eller uttrycka sig litterärt i övrigt och på så sätt få sin röst hörd och bli lyssnade på. I särskilda Ordagrupper får deltagarna möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig kreativt genom skrivande. 

Vi arbetar med kreativt skrivande i workshop-form med skiftande upplägg och metoder. Vi arbetar i text och talad berättelse. Foto, bild och illustration används som komplement där det är pedagogiskt motiverat samt i dokumentation och utställning.

Antologi och utställning

Kreativt skrivandet innebär ett fritt skrivande där t ex poesi, essä, kortprosa och dramatik ingår. Texterna kommer att samlas i en antologi och även presenteras i olika former i en utställning. Utställningen kommer att turnera runt i samtliga åtta kommuner i Uppsala län. Ordagruppernas texter presenteras också i denna blogg så att deltagarna får fler möjligheter att få sitt material läst.

I projektet erbjuds deltagarna en specialanpassad ledarutbildning och ger deltagarna möjlighet att leda egna Ordagrupper för de som vill. Projektet kommer också ta fram en särskild metodhandbok. Det material som tas fram i projektet, inklusive studieplan och handledningar, kommer efter projektet att fritt tillhandahållas och spridas av Studiefrämjandet.

Vi startar nya Ordagrupper kontinuerligt. Hjälp oss gärna att sprida information om Orda!


Mer information om Orda hittar du i intervjun, i Tess talkshow (Ge makten vidare): Ingen mesig talkshow från Uppsala


Kontaktuppgifter


Elin Sjöman, projektledare
elin.sjoman@studieframjandet.se
018-19 46 13

Lotta Johansson, projektledare
lotta.e.johansson@studieframjandet.se
018-19 46 27

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar